Det nye livet, Hjertets røst 1 av Sigrid Lunde

Det nye livet, første bok i romanserien Hjertets røstTo sterke menn
En kvinne som følger sitt hjerte
En uforglemmelig kjærlighetshistorie

En reisekiste, en gammel bibel og en splitter ny jordmorveske er alt Gjertrud har med seg når hun kommer til Sæterdalen i det Herrens år 1899. Jordmorlønnen utbetales like ofte i egg eller smør som i penger, og Gjertrud har ingen mann til å forsørge seg, så det er smått stell i jordmorhuset. Men hun klager ikke, for hun har et brennende ønske om å hjelpe bygdens kvinner.

Gjertrud blir vel mottatt, men mange undrer seg på hvorfor hun er ugift. Det mangler i hvert fall ikke på oppmerksomhet fra bygdens menn. Håndverkeren Aslak gjør seg rett som det er en tur opp til jordmorhuset, og hun ser varme i det blå blikket hans. Selv ønsker hun også å finne en livsledsager, men hun holder igjen. For inne i henne er det et mørke; en synd som gjør at hun trekkes mot det forbudte …

– Jeg vil ikke fortelle deg hva folk sier om deg. Det er bare noe de smører sammen.
– Aslak, jeg skal høre hvert eneste ord!
– Jeg vet at det ikke er sant …
– Hvert ord! gjentok hun langsomt, nesten truende.


Gjertruds Gares lodd i livet er å hjelpe levende liv til verden, og se til at slekter følger slekters gang. Jordmoryrket var spennende, troverdig og nyansert beskrevet i Lundes første serie, Jordmoren. Og jeg kjenner at det skal bli interessant å få lese mer om dette i en romanserie igjen. Hvordan selve yrket ble utøvet og hvilke kår jordmødrene hadde tidlig på 1900-tallet, i ei lita bygd.

Bokas åpning, der vi møter Gjertrud og får ta del i hennes første møte med bygda, fungerer godt. Jeg får tidlig dannet meg et bilde av henne, hennes tanker og håp for framtiden. Jeg «kjenner» henne jo allerede som «gammeljordmora» i serien Jordmoren, så det er spennende å få oppleve henne flere tiår tidligere. Et menneske kan jo forandre seg mye i løpet av et liv…
De øvrige, viktigste karakterene introduseres videre som perler på en snor, lett og naturlig. Her hintes det også tidlig om overtro og hemmeligheter, spesielt på storgården Storset.

– Storsetfolket mener at onde makter har tatt bolig i deres hus. Bygden mener det samme – at det spøker der.
Hun nikket. – Jeg vet at de har hemmeligheter. Men det eneste jeg hører, er halvkvedede viser.
– For eksempel et navn som stadig antydes, men som aldri sies høyt?
Hun så ned, ville ikke svare.

En annen ting jeg må trekke fram er at Gjertrud er «rundt de tredve», og ikke en purung jente. Og hun er ikke av det forsiktige og rolige slaget heller. Gjertrud har også en sterk tro. Det er jo ganske naturlig, med tanke på tiden hun lever i, men akkurat det aspektet er det sjeldent lagt noe vekt på i romanseriene. Og det er bare forfriskende med litt variasjon på heltinnene i seriene.

Men jø, hvor jeg savner dialekten! Det er absolutt ikke det samme å lese fra Sæterdalen uten at karakterene snakker sæterdaling. Dialogene med dialekt var det lille, ekstra krydderet som satte prikken over i’en for det autentiske miljøet og karakterene for meg, i forfatterens to tidligere serier. Det er fryktelig synd at dette er kuttet, selv om valget er med på å øke leseligheten for andre igjen.
Men enkeltord, som tokkelkvinnfolk, kakskiv, bøttknappa, tøler og karravorrin er i det minste med innimellom, som plaster på såret. De fleste forklart med fotnoter i slutten av hvert kapittel.
Språket har ellers en god flyt. Beskrivelser av omgivelser og spesielt smått og stort av folk er levende, med særegne trekk, fakter og uttrykksmåter.

Det nye livet er en koselig, småspennende og lovende førstebok, som gir meg lyst til å fortsette å lese serien. Her er det god grobunn før videre forviklinger, hjertesmerte og dramatikk – både på det private planet og i yrket som jordmor i bygda.
Jeg ble veldig glad i Sæterdalen gjennom Jordmoren og til dels Lokketoner, men Hjertets røst står støtt på egne bein også, for de som er nye lesere. Man trenger ikke å ha lest de øvrige seriene fra før, selv om det er artig å ha dem med seg i lesekofferten.


Powered by WP Review

Cappelen Damm AS, 2016
ISBN: 978-82-025-1320-7
E-bok
Lest: 7. februar 2016

Gratis e-bok fra forlaget

Sigrid Lunde er et pseudonym for en forfatter (f. 1949), som har tre tiårs fartstid som profesjonell skribent. Lunde er utdannet lærer, men jobber som forfatter på heltid, noe hun har gjort mesteparten av sitt yrkesliv.

Sigrid Lunde har også skrevet seriene Jordmoren og Lokketoner.

Tekstkilde.

Mer
Google+EmailPinterestDel videre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *